Προϊόντα

Τα Συστήματα Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) χρησιμοποιούνται ευρέως σε επαγγελματικούς χώρους και πλέον ολοένα και περισσότερο σε οικίες. Ο ρόλος ενός τέτοιου συστήματος

Περισσότερα...

Το χειρότερο πράγμα από το να βιώνεις μια πυρκαγιά στο κτίριο, είναι μια πυρκαγιά στο κτίριο χωρίς ένα σωστό σύστημα ανίχνευσης φωτιάς. Ένα αυτόματο σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς είναι

Περισσότερα...

Συστήματα Συναγερμού
Οι συναγερμοί έχουν γίνει πλέον βασικός εξοπλισμός σε τόσο σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες. Ο συναγερμός αποτελείται

Περισσότερα...

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός πως οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου.

Περισσότερα...

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV
Η συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας προτάσσει επιτακτική την ανάγκη επιτήρησης ενός χώρου, είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού.

Περισσότερα...