Κάμερες

Κλειστό Κύκλωμα Τηλεόρασης - CCTV
Η συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας προτάσσει επιτακτική την ανάγκη επιτήρησης ενός χώρου, είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού. Το σύστημα αυτό αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες συνδεδεμένη/-ες στην μονάδα ψηφιακής καταγραφής (DVR) ή δικτυακής καταγραφής (NVR).

Οι κάμερες παρακολούθησης χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας, τις βιομηχανικές διαδικασίες και την πρόληψη του εγκλήματος.

Με τη χρήση καταγραφικού μηχανήματος παρέχονται επιπλέον χαρακτηριστικά και επιλογές απόδοσης. Τα DVRs εκτός από τη καταγραφή παρέχουν παρακολούθηση του ασφαλισμένου χώρου από απόσταση από κινητό τηλέφωνο ή κάποιο tablet/pc, για οπτική επιβεβαίωση συναγερμών αλλά και για την διασφάλιση της ομαλής διενέργειας εργασιών. Επίσης έχουν τη δυνατότητα αποστολής βίντεο μέσω email σε περίπτωση που κάποια κάμερα ανιχνεύσει κίνηση όταν το σύστημα συναγερμού είναι οπλισμένο.