Πυρανίχνευση

Το χειρότερο πράγμα από το να βιώνεις μια πυρκαγιά στο κτίριο, είναι μια πυρκαγιά στο κτίριο χωρίς ένα σωστό σύστημα ανίχνευσης φωτιάς. Ένα αυτόματο σύστημα συναγερμού πυρκαγιάς είναι μια μέθοδος γρήγορης απόκρισης που προειδοποιεί όσους βρίσκονται στο κτίριο για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορούν να εκκενωσουν το χωρο το συντομότερο δυνατόν. Ενα ηλεκτρονικό σύστημα πυρανίχνευσης αποτελείτε από το πίνακα ελέγχου, τους ανιχνευτές ορατού καπνού ή φωτιάς, κουμπιά αναγγελίας και φαροσειρήνες για την ηχητική και οπτική ειδοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονται στο πληγέντα χώρο.

Ενα ολοκληρωμένο σύστημα πυρανίχνευσης παρέχει διασύνδεση με το πίνακα του συναγερμού ο οποίος μόλις δεχτεί σήμα φωτιάς μέσω τηλεφωνικής γραμμής ενημερώνει τος υπεύθυνους του χώρου και την πυροσβεστική υπηρεσία για άμεση καταστολή της φωτιάς και να αποφευχθεί η εξάπλωση της σε γειτονικά κτίρια.