Συστήματα Συναγερμού

Συστήματα Συναγερμού
Οι συναγερμοί έχουν γίνει πλέον βασικός εξοπλισμός σε τόσο σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όσο και σε ιδιωτικές κατοικίες. Ο συναγερμός αποτελείται από την κύρια μονάδα ελέγχου, το πληκτρολόγιο, τους αισθητήρες (π.χ, μαγνητικές επαφές, ανιχνευτές κίνησης υπερύθρων, κλπ) και τις οπτικές ή ηχητικές συσκευές ειδοποίησης συναγερμού (Σειρήνες, φάρος). Η διασύνδεση των συσκευών στην Κεντρική Μονάδα Ελέγχου γίνεται είτε ενσύρματα είτε ασύρματα.

Τα σύγχρονα συστήματα συναγερμού μπορούν να συνδυαστούν με συστήματα παρακολούθησης τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για την αυτόματη καταγραφή των δραστηριοτήτων των εν δυνάμει εισβολέων και επίσης μπορούν να διασυνδέονται με συστήματα ελέγχου πρόσβασης για ενεργοποίηση κλειδώματος ηλεκτρικών ανοιγμάτων.

Το σύστημα συναγερμού ολοκληρώνεται όταν συνδεθεί σε Κέντρο Λήψης Σημάτων (Κ.Λ.Σ), προκειμένου το κάθε σήμα παραβίασης της ιδιοκτησίας να μεταδοθεί μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, ώστε να ενημερωθεί η Αστυνομία, ή κάποια ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και να μεταβεί στον επιτηρούμενο χώρο το ταχύτερο δυνατόν.