Τηλεφωνικά Κέντρα

Στις σύγχρονες κοινωνίες είναι κοινώς αποδεκτό το γεγονός πως οι τηλεπικοινωνίες έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου.

Οι μεγάλες απαιτήσεις και αύξηση των εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων δημιούργησε την ανάγκη για την ύπαρξη ενός τηλεφωνικού κέντρου ώστε να είναι δυνατή η ομαλή διαχείριση όλων των κλήσεων. Τα τηλεφωνικά κέντρα τα συναντάμε κατά κύριο λόγο σε επαγγελματικούς χώρους και σε μεγάλες οικίες.

Ένα εξελιγμένο τηλεφωνικό κέντρο παρέχει επίσης τη δυνατότητα να έχει μηνύματα καλωσορίσματος των καλούντων, αποθήκευση μηνυμάτων, να μπορούν να κάνουν αυτόματη εκτροπή σε κινητό τηλέφωνο καθώς επίσης σε συνδυασμό με εφαρμογή σε smartphone, να γίνεται χρήση του τηλεφωνικού κέντρου σαν να βρίσκεται στο χώρο.